G-02

Dunker (TV2 200) 20m3, zeer nette machine, elektr. bediening